GoedBericht.nl logo
English Blog

het bevel van de koning niet gevreesd

11-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet
eerste GB-samenkomst in Benthuizen op 11 oktober 2020

In Hebreeën 11:23 verwijst de schrijver naar de ouders van Mozes die hun pasgeboren kind drie maanden lang verborgen hielden. Ondanks het bevel van de farao dat alle geboren Hebreeuwse jongentjes voortaan in de Nijl zouden worden geworpen. Amram en Jochebed hebben in geloof niet gehoorzaamd en lieten zich niet leiden door angst. In deze studie willen we hier eens dieper op ingaan. Hoe verhoudt deze geloofsdaad van Mozes’ ouders zich tot de Bijbelse instructie zich te onderschikken aan de overheid? En wat kunnen wij daarvan leren?

Powered by RedCircle

Delen: