GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods Gerechtigheid (Deel II)

12-10-2008 - Geplaatst door Andre Piet
studiedag gehouden op 12 oktober 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Gods gerechtigheid is niet gebaseerd op het geloof IN Jezus Christus maar op het geloof VAN Jezus Christus. Hoewel vertalingen dit FEIT veelal wegmoffelen, leert de Schrift dit niettemin onmiskenbaar. Gods gerechtigheid (“uit geloof, tot geloof”) begint bij het geloof van Jezus Christus en eindigt in het geloof dat God door Zijn Woord en op Zijn tijd, aan alle mensen schenkt. Zijn geloof is de bron (“uit Zijn geloof”) en ons geloof is het middel (“door geloof in Hem”) waardoor God ons rechtvaardigt.

Van het Judaïsme wordt gezegd dat ze onbekend is met Gods gerechtigheid omdat ze haar eigen gerechtigheid wil laten gelden. Ze meent rechtvaardig voor God te zijn door haar eigen werken. In het christendom is het niet veel anders: daar meent men rechtvaardig te zijn op grond van haar eigen geloof. Zo steunt men op iets van zichzelf i.p.v. op het geloof van Jezus Christus en op Gods onvoorwaardelijke belofte dat Hij de Redder der wereld is.

Powered by RedCircle

Delen: