GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 1 – “Gelukkig De Man…”

30-05-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 30 mei 2010 in 2B-Home te Zoetermeer.

In Psalm 1 wordt de man gelukkig gesproken die aan de torah (=onderwijzing) van de HERE zijn welgevallen heeft en deze dag en nacht overpeinst. De beloften van God zijn voor een ieder die daaruit put, een niet aflatende bron van geluk, leven en overvloedige zegen. Dat is een algemeen principe, maar het kan niet missen, of “de man” in Psalm 1 vindt zijn ultieme vervulling in de Heer Jezus Christus. Hij is het, die door de HERE verplant is aan waterstromen (>de opstanding) om rijkelijk vrucht voort te brengen, “op zijn tijd”. “Zijn loof verwelkt niet”, hetgeen spreekt van het onvergankelijke leven dat Hij in zijn opstanding aan het licht bracht. “Al wat Hij onderneemt, gelukt!”
Met deze uitspraken zet het Psalmen-boek ons reeds in aanvang op het spoor van “het Goede Bericht van de gelukkige GOD”.

Powered by RedCircle

Delen: