GoedBericht.nl logo
English Blog

“Een Sabbatsreis Daarvandaan”

16-05-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 16 mei 2010 in Eben Haëzer, Rotterdam

Van Jeruzalem, “de stad van de grote Koning”, lezen we in Handelingen 1:12, dat het een sabbatsreis verwijderd was van de Olijfberg, de berg vanwaar Jezus zojuist ten hemel was gevaren. Dat is veel meer dan alleen een topografische mededeling. Zo blijkt dezelfde afstand een rol te spelen bij de doortocht door de Jordaan. De ark ging voorop en het volk Israël zou de ark volgen op een afstand “van ongeveer tweeduizend el”. In type spreekt dit van Israël dat op afstand haar Messias in de opstanding zal volgen.
Ook worden “tweeduizend ellen” genoemd i.v.m. de Levieten die weliswaar geen erfdeel op aarde hadden, maar niettemin buiten de legerplaats weidegrond kregen toegewezen. In al deze gevallen verwijst de genoemde afstand naar de tijdsruimte tussen de eerste en tweede komst van Christus en worden we alert gemaakt op een termijn die in onze dagen bijna verstreken is

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: