GoedBericht.nl logo
English Blog

Gekocht Maar Terzijde Gesteld

10-02-2013 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van samenkomst gehouden op 10 februari 2013 in Zoetermeer

In Hosea 3 wordt beschreven dat de profeet de wonderlijke opdracht krijgt om naar een hoer te gaan en haar te beminnen. Hij koopt haar, maar in plaats van gemeenschap met haar te hebben, bewaart hij hij haar vele dagen in afzondering. Daarmee beeldde hij een belangrijke profetische waarheid uit. Nauwkeurig wordt in Hosea 3 de toestand van Israël in de afgelopen tweeduizend jaar neergezet. De prijs is betaald door Jehoshua en het volk is gekocht. Niettemin werd Israël ‘in de wacht gezet’ “voor vele dagen”. Zonder eigen koninkrijk, zonder offer en zonder hogepriester. Pas “na twee dagen” van duizend jaar zou Israël terugkeren en bevende tot de HERE hun God komen.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: