GoedBericht.nl logo
English Blog

gaven gegeven totdat…

27-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Studie gehouden op 27 november 2016 te Zoetermeer

In Efeze 4:11-16 betoogt Paulus dat de opgevaren Christus gaven aan de ekklesia heeft gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Een voltooid feit, toen Paulus dit optekende. Sinds de bediening van deze mannen vervuld is en deze generatie weg viel, is de ekklesia in de fase van volwassenheid terecht gekomen. De apostelen en profeten hebben als evangelisten, herders en leraars hun boodschap geboekstaafd en als erfenis achtergelaten aan de navolgende generaties. Alles wat de opgevaren Heer te melden had, staat zwart op wit. De gaven zijn verdwenen maar een compleet woord van God is er voor in de plaats gekomen. Elke gelovige die dit woord ter beschikking staat is mondig. Met een stabiele ondergrond en een onfeilbaar kompas!

Powered by RedCircle

Delen: