GoedBericht.nl logo
English Blog

Geest & geestig

19-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet
19 mei 2025, Den Haag

Wie spreekt over ‘geest’ en wat daarmee verband houdt (zoals spiritualiteit), loopt het risico heel gauw vaag te worden. Dat komt omdat ‘geest’ per definitie niet gezien of aangeraakt kan worden. Wat echter opvalt is dat de Schrift wel degelijk heel concreet spreekt over geest en Geest met een hoofdletter (Gods geest). En dat geldt ook voor wat de Geest uitwerkt. Geest doet opwekken en maakt levend. Geest maakt (daarom) ook geestig. Wat dat betekent, daarover gaat deze studie. Een bespreking van 1Korinthe 2:7-16.

Powered by RedCircle

Delen: