GoedBericht.nl logo
English Blog

Gaven Gegeven… Totdat

10-10-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 10 oktober 2010 in 2B-Home te Zoetermeer n.a.v.Efeze 4:8-15

Efeze 4 beschrijft dat Christus, toen Hij opvoer ten hemel, een vijftal gaven heeft gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. “Heeft gegeven”, dit is inmiddels voltooid. Paulus heeft het over de eerste generatie waarin “het lichaam van Christus” nog onvolwassen was en toegerust moest worden tot de eenheid van het geloof, besef van de Zoon van God en de compleetheid van Christus. Sinds het Woord van God door Paulus is gecompleteerd is deze status bereikt!
Sindsdien is er geen enkele reden meer heen en weer geslingerd te worden door allerlei wind van leer. Immers de volle waarheid is beschikbaar en als we daarin wandelen, groeien we in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is.

Powered by RedCircle

Delen: