GoedBericht.nl logo
English Blog

Één God & Één Middelaar

17-10-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 17 oktober 2010 in EH Rotterdam

Geen waarheid fundamenteler dan dat er één God is. “Eén” drukt niet zozeer kwantiteit uit alswel kwaliteit. Als er meer dat één God zou zijn dan zou Hij zijn macht en vermogen moeten delen… en dus geen meer God zijn. Het is één God, of géén God. Voor Israël is het ‘sjema yisraël’ het hart van het bestaan. God is één betekent: Hij beschikt alles. Bij Hem gaat nooit iets mis. Hij is de Schepper van licht en duister, van goed en kwaad. Omdat kennis van goed niet los verkrijgbaar is Hij ook de Schepper van het kwaad. Het kwaad is geen ‘bedrijfsongeval’, maar noodzakelijk in Gods plan.
Paulus schrijft: hoevele ‘goden’ er ook moge zijn, voor ons is er maar één God, de Vader. Paulus kende geen ‘drieëenheid’. De Zoon is het “Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van elk schepsel”.
Paulus zou als heraut en apostel en leermeester van de natien iedereen bekend maken met de boodschap van de ene GOD die wil dat alle mensen gered worden. En met de ene Middelaar, Christus Jezus, die Zichzelf gaf tot een losprijs voor allen!

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: