GoedBericht.nl logo
English Blog

Één GOD

11-01-2006 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 11 januari 2006 in Rijnsburg

“Eén God”, “de HERE uw God is één”, “buiten Mij is er geen ander…”, dat is het telkens weerkerende refrein in de Schrift. Het is de belangrijkste waarheid van heel de Schrift. Jezus noemde dit “het eerste gebod”. Waarom? Waar brengt de Schrift deze waarheid zoal mee in verband?
Tijdens deze studie wordt getoond hoe leringen als die van de drieënheid, de vrije wil, de eindeloze hellestraf, maar ook satan als de schepper van het kwaad, een regelrechte ontkenning zijn de het fundament der fundamenten: de godheid van God. Oftewel de waarheid dat er één God is.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: