GoedBericht.nl logo
English Blog

Dood X Dood = Leven

11-04-2007 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 11 april 2007 in Rijnsburg

Annihilatie (=vernietigen) is een Bijbels gegeven. Sodom en Gomorra zijn daar b.v. sprekende voorbeelden van. God verdelgde deze goddeloze steden en haar inwoners. Niets bleef er van over.

Toch is annhilatie (= dood) in de Bijbel nooit punt uit… Immers “God is het Die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept” (Romeinen 4). Of zoals de Prediker zegt: “Hij zoekt op wat voorbijgenaan is”. De boodschap van de Bijbel in notedop is, dat de dood teniet wordt gedaan. Anders geformuleerd: de dood zelf wordt geannihileerd. Hoe? Door allen levend te maken! Levend te maken zoals ooit de Eersteling Christus werd levendgemaakt. Opgewekt in heerlijkheid, onvergankelijkheid en kracht. “De dood wordt verzwolgen in de overwinning”

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: