GoedBericht.nl logo
English Blog

de zoon van de hoveling

13-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet
13 november 2022, Benthuizen

Na het verblijf van twee dagen in Samaria komt Jezus opnieuw in Kana, waar Hij eerder water in wijn had veranderd. Een koninklijke beambte uit Kapernaüm komt bij Hem om te vragen of Hij wil komen om zijn zoon te genezen, aangezien deze op sterven lag. Maar Jezus zei tegen hem: ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde en toen hij terugging kreeg hij van zijn personeel te horen dat zijn zoon genezen was, precies op het uur dat Jezus het commando gaf! Ook dit tweede teken in Kana heeft een diepe profetische betekenis.
Johannes 5:43-54.

Powered by RedCircle

Delen: