GoedBericht.nl logo
English Blog

De Wandel In Het Licht

24-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 24 januari 2010 in 'de Heere zal voorzien' in den Haag..

De boodschap van het Nieuwe Testament is fundamenteel niet anders dan de verkondiging van een historisch feit. Door velen getuigen gehoord, gezien en zelfs getast: Jezus, uit het geslacht van David, is eens voor altijd opgestaan uit de doden! Het is deze boodschap (en geen filosofie, moraal of religie), die levensveranderend is. Geloven in dit “woord des levens” is als een “wandel in het Licht”: het verdrijft de duisternis en doet stralen. Het brengt ook eenheid tot stand – “indien we in het Licht wandelen, zo hebben we gemeenschap met elkander”.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: