GoedBericht.nl logo
English Blog

… Alles Gelukt!

13-01-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 13 januari 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

God is “de gelukkige God” (1Tim.1:11). Nooit gaat er iets mis bij Hem. Alles gelukt Hem. Heel het Evangelie is gaat over deze GOD en de Man die Zijn Beeld is: Jezus Christus. In het OT komen we diverse keren een een man tegen, bij wie alles gelukte.
In Psalm 1 wordt hij vergeleken met een boom die verplant werd aan waterstromen (de dag van zijn opstanding!), die vervolgens zijn vrucht geeft en wiens loof niet verwelkt… “al wat hij onderneemt gelukt”.
Genesis 39: toen Jozef in gevangenschap zat, was Gods genade met hem en alles gelukte. Al wat plaatsvond in de gevangenis werd gestempeld door het succes van Jozef. Dit is een beeld van het tegenwoordige werk van Christus – Hij verzorgt de gemeente en de gelovigen individueel. Alles is voor Zijn rekening!
In Jesaja 53 vinden we de beroemde profetie over de man van smarten. Maar let op: nadat hij zichzelf ten schuldoffer zou hebben gesteld, zou vervolgens door zijn hand Gods voornemen voortgang vinden. Tot verzadiging toe!

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: