GoedBericht.nl logo
English Blog

Adam & Christus (2)

29-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 29 oktober 2017 te Zoetermeer

In Romeinen 5 zet Paulus fundamenteel uiteen wat de positie van de mensheid is. Die is verankerd in haar stamvader Adam. Niet als keuze-optie maar als een gegeven feit. Het is de opmaat naar het beste bericht aller tijden…
Dit tweede deel is een bespreking van Romeinen 5 vers 14 t/m 21.

Powered by RedCircle

Delen: