GoedBericht.nl logo
English Blog

Abigaïl

17-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet
17 maart 2024, Den Haag

Abigaïl komen we voor het eerst (en ook vooral) tegen in 1Samuël 25. Zij is de beeldschone en verstandige vrouw van de dwaze Nabal, een grootgrondbezitter wiens kudden door David en zijn manschappen werden beschermd. Omdat hij brutaal weigert om David van voedsel te voorzien, reageert deze verbolgen en wil Nabal en zijn knechten ombrengen. Toen Abigaïl hiervan hoorde verzamelde zij een grote hoeveelheid voedsel en ging David tegemoet. Zij overtuigt David ervan om geen wraak te nemen. Toen Abigaïl Nabal de volgende dag van haar ontmoeting op de hoogte stelde versteende hij en tien dagen later overleed hij. Toen David later van Nabals overlijden vernam kwam hij terug en huwde hij Abigaïl.
Het zou ons niet moeten verbazen dat ook in zo’n geschiedenis een diepere zin gelegen is.

Powered by RedCircle

Delen: