GoedBericht.nl logo
English Blog

Het Woord Van God Compleet

12-10-2005 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 12 oktober 2005 in Rijnsburg

In deze studie schijnt verrassend licht op doorgaans complexe vragen over de canon-vorming van het Nieuwe Testament. Getoond wordt hoe de apostelen zelf zorg hebben gedragen voor de tot standkoming van het NT. En hoe Paulus ten slotte het Woord heeft gecompleteerd. Het NT blijkt (anders luidende beweringen ten spijt) reeds te zijn afgerond vóór het jaar 70. Achter het Woord als geheel gaat een fascinerende structuur en design schuil…

Powered by RedCircle

Delen: