GoedBericht.nl logo
English Blog

Wie Meent Te Staan…

26-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van samenkomst gehouden op 26 augustus 2012 in Den Haag

In de eerste dertien verzen van 1Korinthe 10 spreekt Paulus over de lotgevallen van Israël in de woestijn als type van de reis van de ekklesia in de tegenwoordige tijd. Allen werden ooit door geloof uit Egypte geleid en allen genoten Gods bovennatuurlijke zorg. Niettemin is het merendeel van hen omgekomen in de woestijn. Waarom? Omdat ze niet bleven in het geloof dat hen ooit uit Egypte voerde. Ongeloof deed hen vervallen in afgoderij, hoererij, morren, enzovoort. Tegen zulke verzoekingen zijn we slechts bestand wanneer we blijven staan op Gods trouw en beloften dat zicht geeft op de uitkomst.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: