GoedBericht.nl logo
English Blog

De ‘Wegrukking’ (Deel I)

14-03-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Eerste presentatie gehouden op studiedag 14 maart 2010 in 2B-Home te Zoetermeer.

Als een speciaal aan hem bekend gemaakt woord, heeft Paulus gesproken over de toekomst van de ekklesia (=het lichaam van Christus). Vlak voordat de grimmige tijd van “de grote verdrukking” zal losbarsten zal ze in veiligheid worden gebracht. Zodra de aartsengel Michaël het commando gaat voeren en de bazuinstoten zullen klinken vanwege de strijd die ophanden is, zal de ekklesia worden weggerukt. De ontslapenen zullen eerst opstaan om vervolgens samen met hen die levend achterbleven, de Here tegemoet te gaan “in wolken”. “Tegemoet” omdat voor de ekklesia ook op aarde nog een taak wacht… Hoe dan ook, we zullen altijd met de Here zijn: niet alleen bij Hem maar ook en vooral zijn positie in heerlijkheid delend!

Powered by RedCircle

Delen: