English

De Verborgen Dingen In Het OT

31-05-2003 - Geplaatst door Andre Piet
studiedag gehouden op 31 mei 2003 in Katwijk

Wat in het ‘Nieuwe Testament’ “verborgenheid” heet, is niet zomaar uit de hemel komen vallen. Integendeel, het heet ‘verborgenheid’ omdat het op een verborgen wijze reeds opgetekend staat in de Hebreeuwse geschriften. Het is er in te vinden! Aan de hand van passages in Deuteronomium, Psalmen en Jesaja ont-dekken we allerlei waarheden die speciaal verband houden met Gods werk in de tegenwoordige tijd.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Beluister of download de studie deel 3:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: