GoedBericht.nl logo
English Blog

Van Hetzelfde Lichaam

06-12-1992 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden aan de Middelste Gracht in Leiden op 6 december 1992

In Efeze 3 verhaalt Paulus hoe aan hem geheimen waren geopenbaard, die voorheen verborgen waren in God. Over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus die hij als apostel onder de natien mocht bekendmaken.

Powered by RedCircle

Delen: