GoedBericht.nl logo
English Blog

Wie Stelden Het NT Samen?

26-10-2008 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden op 26 oktober 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Het is bekend dat de canon van het Nieuwe Testament officiële erkenning kreeg van concilies in de vierde eeuw. Wat echter onbekend is, is dat deze canon mogelijk reeds voltooid was vóór het jaar 70 van de eerste eeuw. Het zijn Petrus en Paulus geweest die aan het einde van hun leven met ijver de geschriften van de apostelen en profeten hebben verzameld. Wie anders dan zij waren bevoegd om het fundament te leggen? Als Petrus zich kort voor zijn heengaan realiseert dat de komst des Heren aanzienlijk langer op zich zal laten wachten, drong ook de noodzaak tot hem door, zich te beijveren voor het bijeenverzamelen van de geschriften. Opdat men ook ná zijn heengaan zou kunnen terugvallen op de (aangevulde) heilige Schriften.

Het is de apostel Paulus aan wie het beheer was gegeven om het Woord van God te completeren. Daarom komen bij hem uiteindelijk, via-via, alle “van God-geïnspireerde” rollen en boeken terecht. Hij brengt ze bijeen en geeft ze de plaats die ze naar Goddelijke rangschikking toekomen. Als eindredacteur vult hij de 22 boeken van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) aan met de 27 boeken van ‘het Nieuwe Testament’. En daarmee completeert hij het Woord van God: 7×7 boeken – volkomenheid in kwadraat!

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: