GoedBericht.nl logo
English Blog

Sodom & Gomorra

14-03-2007 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 14 maart 2007 Rijnsburg

Zo’n 4000 jaar geleden was de streek van wat tegenwoordig de Dode Zee heet, een zeer vruchtbare en waterrijke vlakte. Er bevonden zich enkele steden waarvan Sodom en Gomorra de bekendste zijn. Volgens de Bijbel zijn deze steden compleet is de as gelegd door vurige zwavel. Tot op vandaag zijn daar nog overblijfselen van te zien. De streek is getroffen door een Goddelijk oordeel, vanwege hemeltergende misdaden. Ons woord ‘sodomie’ herinnert er nog aan. Maar wat was dat eigenlijk? En waarom is de Dode Zee eigenlijk dood? Wat heeft er plaatsgevonden?
En verder: het vuur dat Sodom en Gomorra trof, geldt in de Bijbel als “voorbeeld van eeuwige straf”. Niettemin weten we vanuit het profetisch Woord dat Sodom en de naburige steden weer hersteld zullen worden. De Dode Zee, de “poel van vuur” wordt wederom levend! Hoe kan dat? Wat steekt daar achter? Enz.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: