GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus’ Toespraak In Antiochië (I)

10-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 10 juli 2011 in Zoetermeer

Tijdens zijn verblijf in Antiochië (in het huidige Turkije) wordt Paulus uitgenodigd een woord te spreken in de synagoge. We vinden daarvan uitgebreid verslag in Handelingen 13:15-41. Een belangwekkend verslag, vooral omdat het veel licht werpt op de aard van Paulus’ prediking onder de Joden. Evenals Petrus predikt hij hen de uit de doden opgewekte Zoon van David. Maar terwijl Petrus opriep tot nationale bekering, weet Paulus inmiddels beter…

In dit eerste deel aandacht voor Handelingen 13 als het hoofdstuk waarin Saulus Paulus wordt en zijn werk onder de heidenen aanvangt. Zijn toespraak in de synagoge dat begint met een zevenvoudig werk van “de God van dit volk Israël” en uitloopt op het beloofde “zaad van David”.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: