GoedBericht.nl logo
English Blog

opstanding van doden – André Piet

03-10-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Studie gehouden door André Piet op 3 oktober 2015 tijdens de GoedBericht-conferentie in Garderen.

De doden zijn dood en weten niets. Hoop is er slechts door opstanding. Dat staat haaks op alle filosofie en religie die uitgaan van de dood als eindpunt maar ook het idee van een onsterfelijke ziel of reïncarnatie. Opstanding wordt in het NT gepresenteerd als een historisch gedocumenteerd feit. Ook wordt in deze studie ingegaan op tweeërlei opstanding alsook op de uiteindelijke levendmaking van alle mensen.

Powered by RedCircle

Delen: