GoedBericht.nl logo
English Blog

Olie In Overvloed!

21-11-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 21 november 2010 in gemeente Eben Haëzer in Rotterdam.

Bekend is de geschiedenis van Elia en de weduwe van Sarfath met het kruikje waarin de olie maar niet opraakte. Minder bekend is een soortgelijke geschiedenis van Elia’s opvolger Elisa. Ook weer met een weduwe in de hoofdrol. Maar nu niet één kruikje olie, maar vele kruiken. Zoveel lege kruiken als de weduwe maar kon verzamelen, ze werden allen gevuld met olie. Dit prachtige verhaal is niet slechts geschiedenis, het is bovenal profetisch. De weduwe is een type van de natie Israël die haar Man verloren is en onder grote druk en dreiging verkeerd. Totdat… ze te rade gaat bij de Man Gods en zal gaan uitdelen van de olie (“de woorden Gods”) die ze bezit. Het zal blijken een ongelimiteerd reservoir van kracht en leven te zijn! Olie spreekt van de woorden Gods die niet minder dan geest en leven zijn.

Deze geschiedenis biedt ook vandaag ons meer dan genoeg brandstof om te verlichten en te verwarmen! Onze tekorten en gebreken (> lege vaten) zijn geen verhindering voor de Heer om Zijn wonderwerk in ons te verrichten. Integendeel: waar wij zwak zijn, is HIJ machtig om in al onze behoeften naar Zijn rijkdom te voorzien.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: