GoedBericht.nl logo
English Blog

Wie Meent Te Staan…

22-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 22 mei 2011 in den Haag, n.a.v. enkele Bijbelteksten over staan en standhouden.

“Standvastig in het geloof” is geen vanzelfsprekendheid. Paulus houdt in 1Korinthe 10 de Israëlieten ten voorbeeld die allen uittrokken uit Egypte, allen in Mozes gedoopt werden, allen van hetzelfde geestelijke voedsel aten… maar toch is het merendeel van hen omgekomen in de woestijn en arriveerden niet in het beloofde land. Elders lezen we: “ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof”. God had belooft dat Hij hun het land zou geven en onderweg voor hen zou zorgen maar het volk vertrouwde meer op menselijke opinies en redeneringen. En zo kwam men om in de woestijn. Dit is volgens Paulus een waarschuwend type voor de tegenwoordige tijd.
God is trouw aan Zijn belofte – sta daar op en laat je er niet van afbrengen!

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: