GoedBericht.nl logo
English Blog

De Laatste Adam Als Hovenier

24-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 24 april 2011 in Zoetermeer

In deze samenkomst gaan we na wat de Bijbel aan bijzonderheden meldt over de plaats waar Jezus begraven werd en de betekenissen die daaraan vastzitten. Over het feit dat het een nieuw graf was. En dat het graf in de rots was uitgehouwen. En dat het zich bevond ter plaatse waar Hij gekruisigd was. En bovendien: in een hof. Kwam ooit de dood de mensenwereld binnen in een hof, vierduizend jaar later werd wederom in een hof, de dood overwonnen! Adam was niet eens in staat de hof te bewaren maar de laatste Adam zal heel de aarde uitbouwen tot een hof!

Powered by RedCircle

Delen: