GoedBericht.nl logo
English Blog

Het Verzegelde Graf

04-04-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 4 april 2010 in 'de Heere zal voorzien', te den Haag.

Bij Jezus’ begrafenis was door Jozef van Arimathea een zware steen voor de opening van het graf gerold. Op initiatief van de Joodse autoriteiten werd een dag later het graf met een keizerlijk keurmerk verzegeld en Romeinse soldaten zouden de eerst komende dagen daarop toezicht houden. De hoogste macht in Rome stond er voor in, dat Jezus’ graf solide beveiligd was en niet geopend kon worden…
In het wegwentelen van de grote steen en het verbreken van het Romeinse zegel, heeft Christus openlijk over de overheden en machten gezegevierd! Hadden ze dat van tevoren geweten hebben, dan zouden ze de Here der heerlijkheid niet hebben gekruisigd…

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: