GoedBericht.nl logo
English Blog

Het Slotwoord

28-12-2008 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden op 28 december 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Het grote thema van het boek ‘Prediker’ is de vergankelijkheid van het bestaan. In Prediker 12 wordt in beeldende taal de fysieke aftakeling beschreven, eindigend in het moment dat de mens dood gaat. Dit alles wordt in het bijzonder de jongeling voorgehouden, opdat deze de korte tijd van de jeugd ten volle zou genieten en daarom de Schepper zou gedenken. Hij is immers de Enige die het leven werkelijk inhoud vermag te geven. Mensenwoorden vermoeien maar Góds woorden van wijsheid prikkelen en de verzamelingen van deze woorden zijn solide als “ingeslagen nagels”.
Prediker sluit zijn boek af met een magistrale belofte (ofschoon verduisterd in de vertalingen): heel de mensheid zal GOD vrezen en Zijn geboden bewaren. Het is met oog daarop dat GOD het gericht laat komen: om alles recht te zetten en alles terecht te brengen.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: