English

Het Dynamiet Van Het Evangelie

28-01-2007 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 28 januari 2007 in Zoetermeer

Het Goede Bericht dat Paulus verkondigde, spreekt van de levende God, die de Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Het gaat over Christus Jezus die de dood teniet doet, door alle mensen levend te maken.
Deze boodschap is niet minder dan DYNAMIET! Het is vernietigend voor iedere vorm van religie, de christelijke incluis.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: