GoedBericht.nl logo
English Blog

Gij Zult Mijn Getuigen Zijn (2)

08-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van de GoedBericht-studiedag gehouden op 8 december in Zoetermeer.

Stel… dat Christus niet zou zijn opgewekt. Wat zou dat betekenen? Paulus schrijft daarover in 1Korinthe 15. Dan zouden hij en zijn collega-apostelen valse getuigen zijn.

Vriend en vijand waren het over één ding in elk geval eens: het graf waarin Jezus had gelegen was leeg. Hoe verklaren we dat? Hadden Jezus’ leerlingen het lichaam van Jezus gestolen, zoals de Joodse Raad het publiek wilde laten geloven? Is dat scenario geloofwaardig? Maar ook: hoe verklaren we dat bange, troosteloze leerlingen binnen een paar dagen unaniem veranderen in krachtige, blijmoedige getuigen? Want ook dát blijkt onloochenbaar. En hoe verklaren we, last but not least, de krachtdadige ommekeer van Saulus van Tarsus?

Over deze en andere vragen, gaat deze studiedag. Juist om te ontdekken hoe onweerlegbaar en solide het Evangelie is!

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: