GoedBericht.nl logo
English Blog

Genade Schenken

25-05-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 25 mei 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Het Griekse woord ‘charizomai’ wordt in onze Bijbelvertalingen nogal uiteenlopend weergegeven. B.v. met ‘vergeven’, ‘gunst betonen’, ‘schenken’, ‘kwijtschelden’, ‘genade verlenen’, enz. Dat alles maakt de betekenis er niet bepaald helderder op. ‘Charizomai’ is de werkwoordsvorm van ‘genade’ en vandaar: ‘begenadigen’. Oftewel ‘genade schenken’. Waarbij we moeten bedenken dat het woord voor ‘genade’ (>charis) op haar beurt weer is afgeleid van het woord voor ‘vreugde’ (>chairo). Waarmee gezegd wil zijn dat ‘charizomai’ betekent: vreugde schenken, blij maken.

God schonk Abraham genade door hem een onvoorwaardelijke belofte te doen. Jezus schonk aan blinden genade door hen het gezicht te geven. De schuldeiser schonk aan schuldenaars genade door hen de schuld kwijt te schelden. Genade eist niet maar geeft en doet dankbaarheid en liefde bij de ander opborrelen. Wie veel genade geschonken is, heeft veel lief. Wie Gods genade heeft leren kennen, zal het niet moeilijk vallen om zelf ook (ondanks grieven en verwijten) genade aan anderen te schenken.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: