GoedBericht.nl logo
English Blog

Genade In Huis

03-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 3 april 2011 in den Haag. Het Schriftgedeelte betreft Kolosse 3:13-21.

Het begrip ‘christelijk’ roept in de wereld meestal associaties op van saai, zuur en wettisch. Gewoonlijk terecht.
Maar wat een contrast met wat Paulus’ beschrijft in de Kolosse-brief! Gelovigen zijn mensen die “de genade van GOD in waarheid hebben leren kennen”. Genade (>charis) staat voor alles wat vreugde om niet geeft. De genade van GOD “is reddend verschenen aan alle mensen”, maar ze is niet minder in staat een leven vandaag compleet te transformeren. Waar een mens leeft uit genade (>eu-charis =dankzegging), worden ‘minnen’, ‘plussen’. Genade maakt dat we alles van harte kunnen doen en als echtgenoten, ouders en kinderen de ander blij kunnen maken!

Bekijk of download de presentatie:

Delen: