GoedBericht.nl logo
English Blog

De Ene God & Zijn Zoon

18-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van samenkomst gehouden op 18 maart 2012 in Zoetermeer

Toen aan Jezus gevraagd werd, welk gebod het eerste van alle is, antwoordde Hij: “Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één…”. En in de nacht voor zijn sterven sprak Hij tot zijn Vader: “Dit nu is het eeuwse leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, én Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” Over deze belijdenis, waarvan de betekenis onmogelijk overdreven kan worden, gaat deze studiedag. Niet alleen over de ene God maar ook over de ene Middelaar van God en mensen: de mens Christus Jezus. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Geboren uit de maagd Maria.

In de tweede samenkomst gaat het over de Zoon voordat Hij geboren was. Zoals de tabernakel als model al bestond voordat het gebouwd werd, zo bestond de Zoon als Woord en Beeld reeds vóór alle dingen. Ook aan de orde komen diverse Schriftplaatsen (Johannes 8 en Filippi 2) die ten onrechte betrokken worden op een voorbestaan.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: