GoedBericht.nl logo
English Blog

De Slang In De Hof

15-03-2009 - Geplaatst door Andre Piet
15 maart 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

Over de slang in de hof van Eden is al veel ‘geduvel’ geweest. Het klassieke idee is dat satan zich in de hof vermomde als een slang en zo Eva verleidde. Maar “de slang” is geen vermomming – het is zijn ware aard. Nog stééds is hij “de (oude) slang”! Niet dat satan er ook uitziet als een slang, integendeel, daar waar hij verschijnt transfigureert hij zich als “een engel des lichts”. Het Hebreeuwse woord voor ‘slang’ (nachasj) is afgeleid van een werkwoord dat ‘schijnen’ betekent. Deze betekenis klinkt ook nog door in woorden waaraan het woord ‘nachasj’ direct verwant is, zoals (blinkend) koper, waarzeggerij en toverij.
God Zelf is de Schepper van “de slang”, alias de duivel of satan. De “mensenmoorder van den beginne”, met zijn gespleten, giftige tong, vervult een elementaire rol in Gods “plan der aionen”. Zonder “de slang” zou “het zaad der vrouw” nooit de grote Overwinnaar worden…

Powered by RedCircle

Delen: