GoedBericht.nl logo
English Blog

de 70e week van Daniel – verleden of toekomst?

21-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 21 novemver 2021 in Rotterdam (Gezonde Woorden)

Precies toen de door Jeremia voorzegde termijn van zeventig jaar voorbij was ontving Daniël een godswoord over een nieuwe termijn. Dit keer van zeventig jaarweken, dat zijn tien cycli van jubeljaren (= vijfhonderd jaar). Vanaf het moment dat Kores het woord liet uitgaan om Jeruzalem te herbouwen tot aan Messias de vorst, zouden negenenzestig jaarweken zijn. Daarna zou de Messias worden uitgeroeid. De vraag in deze studie is: valt het sterven van de Messias tijdens de zeventigste week of in een onderbreking? Ofewel: is de zeventigste week in Daniël 9 historisch of toekomst?

Powered by RedCircle

Delen: