GoedBericht.nl logo
English Blog

Voor Alles Een Bestemde Tijd

09-11-2008 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden op 9 november 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Duizenden jaren nadat ‘de Prediker’ zijn woorden op schrift stelde, heeft het bijbelboek nog niets aan wijsheid en actualiteit ingeboet. Ons bestaan lijkt een zinloze herhaling te zijn van goed en kwaad. De tragiek daarbij is, dat de mens in zijn speurtocht naar de zin van het leven “onder de zon” niets vermag te ontdekken. Dat besef maakt de mens klein en ootmoedig. Niettemin stelt ‘de Prediker’ dat GOD alles, op door Hem bestemde tijden, voortreffelijk heeft gemaakt. ‘De Prediker’ herinnert ons er aan dat de zin der dingen, van goed én kwaad, niet binnen maar buiten onze gezichtseinder ligt. Voorbij het graf…
“GOD zoekt weer op op wat voorbijgegaan is”.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: