GoedBericht.nl logo

GoedBericht.nl wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen! Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen.


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

zondag 4 december
plaats: Urk
aanvang: 16:30 uur
thema: het beest uit het land (3, slot)

INFO

Recente Artikelen

14. Hoe konden Mozes en Elia in heerlijkheid verschijnen?

Jezus noemt het gebeuren op de berg van verheerlijking, na afloop een “gezicht” (17:9). Het is hetzelfde woord (Gr. horama) als wat in Hand.10:17 gebruikt wordt voor het visioen dat Petrus kreeg toen hij op het dak in gebed was. Petrus, Jakobus en Johannes hebben in de toekomst geschouwd. Evenals later Johannes (Openb.1:10) zijn zij verplaatst in de dag van de Heer. Jezus had verklaard (Mat.16:28) dat sommigen van de twaalf de dood niet zouden smaken voordat ze de Zoon van de mens in zijn Koninkrijk zouden hebben zien komen. En zes dagen later (= op de zevende dag!) nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee op een hoge berg. En daar werd Hij voor hen veranderd van gedaante en straalde zijn aangezicht zoals de zon en verschenen ook Mozes en Elia in heerlijkheid (Luc.9:31). Jezus was op dat moment nog niet verheerlijkt en Mozes en Elia evenmin, maar door een venster op de toekomst hebben Petrus, Jakobus en Johannes dit al wel mogen zien. Aan het einde van zijn leven gekomen, blikt Petrus terug op wat hij ooit heeft meegemaakt op de berg van de verheerlijking. Hij merkt dan op dat hij bij die gelegenheid een ooggetuige is geweest van de parousia van onze Heer Jezus Christus (2Petr.1:16). Hij heeft m.a.w. toen reeds gezien wat tot op vandaag nog toekomst is en bevestigde daarmee het profetisch woord (2Petr.1:19). Als in een tijdreis werd hij verplaatst naar de zevende dag, de dag van het Koninkrijk. We zouden ons realiseren dat wanneer Mozes en Elia toen reeds daadwerkelijk al verheerlijkt waren, dat Christus dan geen Eersteling zou zijn en evenmin als Enige momenteel onsterfelijkheid bezit (1Korinthe 15:23; 1Timotheüs 6:16).

24-10-2022 Lees verder

wie is Yuval Noah Harari?

Een van de momenteel meest invloedrijke denkers ter wereld is de Israëlische hoogleraar en schrijver van bestsellers Yuval Noah Harari (1976). Afgelopen week was hij even in Nederland en premier Rutte stak desgevraagd op televisie de loftrompet over hem. Niet alleen Rutte, maar ook Barack Obama, Mark Zuckenberg en Bill Gates prijzen deze man om zijn visionaire gaven. Harari is historicus/futuroloog en wordt vaak 'de profeet' genoemd. Hij is atheïst, openlijk homoseksueel en wordt beschouwd als één van de meest spraakmakende exponenten van de New-Age beweging. Harari is een uitgesproken transhumanist, d.w.z. hij gelooft dat de mens zijn eigen evolutie in de hand moet nemen en door middel van software, genetische manipulatie en nanotechnologie zich kan upgraden tot god. Niet bij wijze van spreken, maar echt. Zo verklaarde hij: We zijn bezig met het verwerven van goddelijke vermogens, met het veranderen van onszelf in goden. En ik bedoel dit in de meest letterlijke zin, het is geen metafoor. Homo sapiens doet zijn best om het feit te vergeten, maar het is een dier. En het is dubbel belangrijk om onze oorsprong te herinneren in een tijd waarin we onszelf in goden willen veranderen. En verder: Wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van de 21e eeuw is, is dit vermogen om mensen te hacken, onder de huid te kruipen, biometrische gegevens te verzamelen, mensen beter te analyseren en te begrijpen dan ze zichzelf begrijpen. Harari is optimistisch over deze ontwikkelingen en ziet zijn idealen binnen afzienbare tijd werkelijkheid worden: In de komende decennia zullen AI (=kunstmatige intelligentie) en biotechnologie ons goddelijke vermogens geven om het leven opnieuw te ontwerpen en zelfs om volledig nieuwe levensvormen te creëren. Als het ons lukt, en er is een zeer goede kans dat we dat zullen doen, dan zullen we zeer binnenkort voorbij de God van de Bijbel gaan. Wij zijn waarschijnlijk een van de laatste generaties Homo sapiens. Het hoeft niet te verbazen dat deze man adviseur is van Klaus Schwab, de oprichter van World Economic Forum en ook als één van hun mensen wordt aangeprezen. Harari's ideeën sluiten perfect aan op Agenda 2030 en met zijn inzichten stuurt hij denktanks aan op globaal niveau. Zij zijn het die de laatste fase van deze aeon vormgeven. Ik beweer niet dat Yuval Noah Harari de voorzegde "valse profeet" uit Openbaring 13:11-18 (en 19:10) is. Wat ik wel beweer is dat hij tot dusver opmerkelijk beantwoordt aan het profiel van deze apocalyptische figuur. Harari heeft wereldwijde invloed, wordt alom vereerd als profeet, is afkomstig uit "het land", hij ziet de mens en zichzelf als dier (> beest), promoot technologieën om de mens "onder de huid" te zitten en beoogt openlijk de God van de Bijbel van diens troon te stoten. En als een typische antichrist (1Joh.2:18,22) beweert hij: Dat hele verhaal van Jezus Christus, zoon van God, opgestaan uit de dood is nepnieuws. Houd 'm in de gaten...

20-09-2022 Lees verder

Recente Toespraken
Prikbord

zondag 4 december
plaats: Urk
aanvang: 16:30 uur
thema: het beest uit het land (3, slot)

INFO

Goed Belicht - Dagboek
zondag, 4 december

Filippi 1:16,17 – Paulus, de apologeet

… dezen inderdaad [prediken] vanuit liefde, daar zij weten dat ik word gesteld tot verantwoording van het Evangelie, 17 maar genen verkondigen de Christus uit eigenbelang, niet zuiver, inschattend in mijn boeien druk te veroorzaken.

De gevangenschap van Paulus had de meerderheid van de broeders geprikkeld om met des te meer durf het woord van God te spreken. Deels met een volstrekt zuiver motief, uit liefde. Men was geprikkeld door het voorbeeld van Paulus om ‘in het hol van de leeuw’ uit te komen voor Christus.

Maar voor anderen speelden ook andere, onzuivere beweegredenen. Eigenbelang. Voor hen was Paulus’ gevangenschap een openstaande vacature om zichzelf te profileren. Om te concurreren met andere verkondigers. Ondanks dat ze konden inschatten dat men daarmee de druk van Paulus’ boeien voor hem slechts verzwaarden.

Zij die predikten uit liefde, zonder bijoogmerk, onderkenden dat Paulus van Godswege in Rome moest getuigen. Zoals hij dat eerder ook in Jeruzalem had gedaan (Hand.23:11). Op het hoogste niveau, tot in het pretorium en voor de keizer was hij gesteld “tot verantwoording van het Evangelie”. Het woord ‘verantwoording’ is in het Grieks ‘apologia’. Het wordt meestal gebruikt in een juridische setting. Paulus was gesteld om bewijzen dat het goede bericht dat hij predikte wáár is!

Delen: