English blog | Oude Artikelen

1Johannes 4:18 – geen vrees

05-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit…

De eerste keer dat we in de Schrift lezen over vrees, is toen de mens in de hof, van de verboden vrucht had gegeten. “Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd…” (Gen.3:10). Deze vrees werd de moeder van zoveel andere vrees (Grieks: phobos = fobie). Angst voor de toekomst, om ziek te worden, om iets kostbaars te verliezen, of vult u maar aan. Omdat we weten dat we over al zulke zaken geen wezenlijke controle hebben, wantrouwen we de uitkomst. En daarmee wantrouwen we GOD die wél alles onder controle heeft. We zijn bang dat Hij niet het goede met ons voor heeft.

Er is één ultiem tegengif tegen deze vrees: de volmaakte liefde. Dat is niet onze liefde voor GOD maar zijn liefde voor ons (4:16,19). Liefde die Hij bewees toen Hij zijn Zoon gaf aan deze wereld. GOD houdt van elk creatuur, onvoorwaardelijk.

Wanneer ik besef dat Hij die alles beschikt, vóór mij is, wat kan er dan nog tegen mij zijn? Dan moet alles meewerken ten goede! Het is die liefde die de vrees uitdrijft.

Delen: