English blog | Oude Artikelen

Spreuken 16:33 – getroost in het lot

20-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van JAHWEH.

Wanneer we spreken van ‘het lot’, doelen we op een gang van zaken waarbij de mens geen invloed heeft. De uitkomst hebben we niet in de hand en daarvan ook geen benul. Daarop is het idee van een loterij gebaseerd. Een lot uit de loterij valt buiten elke menselijke controle en is onvoorspelbaar.

Door het lot te werpen geeft de mens de uitkomst uit handen. Daar kun je een spelletje van maken maar in de Schrift is het bovenal een zaak van geloof. Zo werd het beloofde land aan de stammen en families van Israël door loting verdeeld. Wat in onze vertalingen dan ook een erfdeel heet, is vanuit de grondtekst letterlijk een ‘lotsdeel’.

Voor de meeste mensen in deze boze aeon is het leven noodlottig. Alles wat ons overkomt, zo denkt men, is louter toeval, zonder reden of motief. Wie daarentegen weet heeft van een goede GOD die alles in de hand heeft, bestaat geen noodlot. Dingen vinden plaats, omdat GOD het een plaats geeft. HIJ is de Plaatser, right time, right place.

Delen: