English blog | Oude Artikelen

Romeinen 10:12 – Heer van allen

15-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

 Immers, een en dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen…

Jezus Christus is Heer van allen. D.w.z. alle mensen behoren Hem toe. Ongeacht of ze het weten of erkennen. Het is een feit. Het Evangelie is geen aanbod dat Jezus Christus jouw Heer wil worden. Of dat Hij jouw Heer wordt op voorwaarde dat jij dat aanneemt. Dat is marchanderen met het Evangelie – dan maak je het tot koopwaar. Maar het is een bericht!

Voor ieder wie deze Heer aanroept, betoont Hij zich rijk! Die heeft nu reeds deel aan de redding (Rom.10:9,13).

Jezus Christus is Heer van allen maar slechts (relatief) enkelen roepen Hem nu aan. Er komt echter een moment dat allen Hem zullen aanroepen. Elke tong zal getuigen: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! En het is en blijft waar: “… rijk voor allen, die Hem aanroepen!”.

Delen: