English blog | Oude Artikelen

Openbaring 2:5 – de eerste liefde

09-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar Ik heb tegen je dat je de eerste liefde van je, losliet.

Als de verheerlijkte Messias spreekt Jezus deze gemeente in Efeze aan. Voorafgaand aan de tijd van zijn openbaring. Jezus Christus prijst hen vanwege hun werken, hun moeite en verduren. Maar één ding heeft Hij tegen hen: hun eerste hebben ze verlaten. Gewoonlijk wordt daarbij gedacht aan hun eerste enthousiasme en dadendrang. Hoe herkenbaar is dat niet voor velen die ooit een radicale ommekeer hebben meegemaakt maar in de loop der tijd in de versukkeling kwamen. Het bruisende verdween langzamerhand. Wat overbleef was misschien nog wel cola… maar zonder prik.

In deze uitleg wordt echter één ding over het hoofd gezien. Onze liefde voor GOD komt niet bij onszelf vandaan. Onze liefde is slechts een respons op GODS liefde. Of, zoals Johannes het zelf elders formuleert: “Wij hebben lief omdat Hij ons eerst liefhad” (1Joh.4:19).  De eerste liefde die in Efeze werd gevonden, was niet hun liefde voor de Heer. Nee, hun eerste liefde was het besef van zijn liefde!

Werken, moeiten en verduren genoeg in Efeze. Maar wat was verdwenen, was het besef van Hem die ons eerst liefhad. Dát is de eerste liefde!

Delen: