English blog | Oude Artikelen

Handelingen 17:23 – een onbekende god

14-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… toen ik door uw stad liep (…) heb ik ook een voetstuk gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u.

De stad Athene was vergeven van religie. Talloze voorwerpen van godsdienstige verering vond Paulus daar. Maar één daarvan triggerde hem in het bijzonder. Een leeg voetstuk met daarop de inscriptie: aan een onbekende god. Zonder te beseffen wat ze opschreven, sloegen ze wel de spijker op de kop.

Inderdaad, één God kenden de Atheners niet. De GOD namelijk die hemel en aarde gemaakt heeft. Die niets van mensenhanden nodig heeft omdat “Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft”. Hij is niet “een god” maar “de ene GOD”. Hij hoeft zijn plaats niet te delen met andere goden aangezien Hij volstrekt uniek en absoluut is. Al wat bestaat komt uit Hem voort.

Voor de religieuze wereld van Athene was deze ene GOD onbekend. En in de religieuze wereld vandaag is het niet anders. Hij is één, niet drie-een. Ook niet afhankelijk van zijn schepselen, maar omgekeerd: zijn schepselen zijn afhankelijk van Hem. Hij geeft en beschikt alles. Daarom gaat er nooit iets fout bij Hem maar verloopt alles naar zijn volmaakt plan!

Delen: