English blog

Galaten 2:7 – twee evangeliën

28-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… toen zij waarnamen dat mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis…

Veel bijbelvertalingen hebben geprobeerd weg te moffelen dat in dit vers sprake is van twee verschillende evangeliën. Dan geeft men weer: het evangelie aan de voorhuid en aan de besnijdenis. Alsof het één boodschap zou zijn met twee verschillende adresseringen. Maar dat is niet wat Paulus schrijft. Aan hem is “evangelie van de voorhuid” toevertrouwd. Een evangelie dat hoort bij de onbesnedenen. Bestemd voor de natiën.

Aan Petrus was eerder “het evangelie van de besnijdenis” toevertrouwd. Het goede bericht dat speciaal bestemd was voor Israël en “de vreemdeling in de poorten”, zoals Cornelius en zijn huis. Petrus’ boodschap aan Israël was dat wanneer zij tot erkenning van de opgestane Messias zouden komen, de Messias zou wederkomen om het beloofde Koninkrijk op aarde te vestigen.

Paulus kwam later in beeld, nadat Israël officieel dit getuigenis had verworpen. Hij werd gezonden naar de natiën. Zijn boodschap is niet gericht op Israëls bekering maar gaat juist uit van haar verwerping. Paulus’ ‘heidens evangelie’ lag daarom bijzonder moeilijk in Jeruzalem. Maar Paulus wist meer, en dat was voor Petrus “… zwaar om te verstaan” (2Petr.3:16).

Delen: