English blog | Oude Artikelen

Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend

10-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… wandelen zoals ook de natiën wandelen, in zinloosheid van hun denken, verduisterd zijnde in de denkwijze, vervreemd zijnde van het leven van de God, vanwege de onwetendheid die in hen is…

De wereld in het algemeen wandelt in de duisternis. Dat is een beeld dat heel treffend aangeeft wat de situatie is. Wie in de duisternis wandelt kan zich niet oriënteren. Heeft geen idee waar hij zich bevindt. En daarmee ook niet waar hij vandaan komt of naar toe gaat. Je bent onwetend en daarom dool je rond. Zonder doel of richting. Zinloos dus.

Velen verdoven zich om die zinloosheid niet te voelen. Anderen ervaren die duisternis aan den lijve. Zo duister soms dat ze niets meer zien (zitten). Zelfs de mensen om zich heen niet meer.

Wie verduisterd is, is ten diepste onwetend. Zou men slechts weten dat er één GOD is, die aan het begin en het einde staat en in wiens hand alles en iedereen is, dan zou het licht doorbreken. De wetenschap dat Hij alles bedacht en gemaakt heeft en met heel zijn schepping een plan heeft, verdrijft de duisternis en de kou. Hoe belangrijk daarom in een donkere wereld dit licht te verspreiden!

Delen: