GoedBericht.nl logo
English Blog

strijd om het Goede Bericht

17-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Het interview op CIP.nl maakte nogal wat reacties los. Voor een deel op CIP.nl zelf maar ook op social media zoals Facebook. Veel positieve reacties kreeg ik gelukkig maar ik zal niet verhullen dat er ook veel verzet was, om niet te zeggen: venijn. Dat was ook wel te verwachten op een platform, waar traditioneel alverzoening als een ketterij wordt beschouwd. Wat ook te verwachten was, dat er nauwelijks inhoudelijk zou worden ingegaan op de argumenten in het interview. Het CIP moest het vaak ontgelden omdat zij met het interview een podium biedt voor “deze verderfelijke dwaalleer”. Het is hetzelfde verwijt als waar destijds de heer Henk van Rhee bij het radioprogramma ‘heilige huisjes’ van Groot Nieuws Radio mee aankwam. Hij was ingehuurd (als ‘de luis in de pels’) om mij het inhoudelijk moeilijk te maken maar hij weigerde consequent dit te doen. In plaats daarvan ging hij bakkeleien met de presentatrice over waarom GNR mij had uitgenodigd. Hij had ook gewoon eerlijk kunnen toegeven dat hij een gesprek niet aandurfde…

Het is niet mijn bedoeling om in te gaan op kritiek die mij de laatste dagen bereikte. Dat is ook niet nodig, want alle tegenwerpingen die voorbij kwamen zijn reeds stuk voor stuk besproken op deze website. En nog veel meer trouwens. Zie o.a. de Veel Gestelde Vragen-pagina en talloze andere artikelen.

YouTube-video

Afgelopen week werd ik ook gewezen op een recente YouTube-video waarin vanuit evangelische hoek frontaal de aanval wordt ingezet op de boodschap van o.a. GoedBericht. Voor wie een indruk wil krijgen van de ‘kwaliteit’ van de argumentatie van de spreker (in het vervolg B.), kan ik het luisteren aanraden. Zijn verhaal is een aaneenschakeling van feitelijke onjuistheden, valse conclusies, insinuaties en laster. Ik bespaar mezelf de moeite ze hier te weerleggen maar beperk me tot het aanwijzen van de belangrijkste blunders en misvattingen. Het is illustratief.

gevangenisbrieven?

De heer B. begint met de bewering dat de leer van het behoud van alle mensen zou zijn gebaseerd op Paulus’ gevangenis-brieven. Dat is onjuist: de belangrijkste fundamenten van deze leer worden onderwezen in Romeinen 3 en 5 en 1Korinthe 15. En dat zijn geen gevangenis-brieven.

New York in Rusland?

Vervolgens redeneert B. vanuit Filippi 2:9-11 dat daar geen sprake is van redding van alle mensen. Dat klopt, zoals New York ook niet is te vinden op de kaart van Rusland. De redding van alle mensen is namelijk gebaseerd op heel andere Schriftplaatsen (zoals 1Tim.2:4 en 1Tim.4:10) maar die teksten verzwijgt de spreker. Volgens B. is Filippi 2:9-11 geen belofte maar een aankondiging van oordeel. Dat is bizar want Paulus betoogt dat in de naam van Jezus (=JAHWEH is Redder!) alle tong van binnenuit (ex-omologeo) en tot eer van God de Vader zal belijden, dat Jezus Heer is. Hoezo “geen belofte”??

geloof niet nodig?

Gedurende de kleine tien minuten dat B. aan het woord is, insinueert hij bij herhaling dat GoedBericht zou leren dat geloof niet noodzakelijk zou zijn om te worden gered. Terwijl ik altijd heb benadrukt dat alleen door het aanroepen van de naam van de Heer een mens wordt gered. Inderdaad, uiteindelijk zal ook elke tong de Naam aanroepen… tot eer van God de Vader!

tweede kans?

Ook stelt B. dat dat de boodschap van GoedBericht inhoudt dat ongelovigen een “tweede kans” zouden krijgen. Dat heb ik niet alleen nooit gezegd, ik heb het ook nooit geloofd. Gelovig worden is geen ‘kans’ – GOD speelt geen roulette met zijn schepselen. Hij verandert mensen: Hij opent harten, oren en ogen… op zijn tijd.

geen vrucht?

Over de laster dat de boodschap van GoedBericht geen vrucht zou dragen of dat het niemand tot geloof zou brengen, kan ik kort zijn. Ikzelf ken heel wat voorbeelden van mensen die via GoedBericht GOD hebben leren kennen. Godzijdank! Minstens zoveel voorbeelden ken ik van mensen die GOD vaarwel hebben gezegd, vanwege de leer van de hel. Zoals ik onlangs ook betoogde in een blog over Darwin. De leer van de hel maakt het een mens onmogelijk GOD te vertrouwen. Want deze leer ontkent dat GOD zijn schepping onvoorwaardelijk liefheeft. Daarmee schetst ze een afschuwelijk karikatuur van het Evangelie. Wie door prediking van de hel tot ‘bekering’ komt, geloóft niet maar wantrouwt god. Inderdaad ‘god’ met kleine letters, want het is niet de GOD van de Bijbel.

verdeeldheid

Dat GOD door zijn Zoon het al met zich verzoent (Kol.1:20), noemt Paulus in Kol.1:23 “de hoop van het Evangelie”. Daarin zouden we staan en blijven staan en ons niet van laten afbrengen. Dat de heer B. het een “grove leugen” noemt is geheel voor zijn rekening. Dat het Goede Bericht verdeeldheid brengt is zeker waar. Het Woord van GOD is een zwaard en brengt inderdaad scheiding. Maar dat pleit niet tegen haar maar juist vóór haar. Waarheid en leugen laten zich niet vermengen.

strijd

Wat bovengenoemde video ook duidelijk maakt is dat wie het Goede Bericht van de “Redder van alle mensen” brengt, ook vandaag kan rekenen op tegenstand, smaad en blinde haat. Dat is niet aangenaam, maar het hoort er wel bij. Deze video is één voorbeeld hiervan; er circuleert heel veel op internet dat de strijd aanbindt tegen de boodschap van GoedBericht. Aangezien dit zelden het niveau van drogredeneringen en moddergooien ontstijgt, geef ik het doorgaans geen aandacht. Ik word regelmatig op dergelijk ‘geschut’ geattendeerd en u als bezoeker van deze site, mag ook rustig weten van het bestaan hiervan. Het is waar: het Goede Bericht is omstreden. Maar wie ondervonden heeft hoe solide en krachtig het is, zal bepaald niet onder de indruk zijn van alle kritiek. Integendeel, het motiveert des te meer om te vertellen aan wie het maar horen wil, hoe groot GOD is, en het werk dat Hij door zijn Zoon met succes zal volvoeren!

Delen: