GoedBericht.nl logo
English Blog

Van Rhee’s onbedoelde aanbeveling

21-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

N.a.v. de uitzending van het programma Heilige Huisjes, op de zender GrootNieuwsRadio, kwam een stroom van reacties binnen. Negatieve respons (“valse leraar”, “wolf in schaapsklederen”, etc.) maar ook vele positieve reacties. Verbijsterend was voor velen de opstelling van ‘de luis in de pels’, die weigerde luis in de pels te zijn. Zijn reactie:

Ik begrijp het dilemma van de heer Piet (welk dilemma?? AP). Ik zou net als hij, heel graag willen of kunnen zeggen dat alle mensen behouden worden. Er is alleen één probleem: al sinds kerkvaders als Augustinus tot en met moderne theologen als Tim Keller en John Piper, is het verhaal van meneer Piet een dwaalleer genoemd…

En daar mocht ik het mee doen. Ondanks herhaaldelijk aandringen wist de heer van Rhee geen enkel Bijbels argument aan te voeren. Geheel onbedoeld was zijn bijdrage daarmee een kanjer van een aanbeveling voor het Goede Bericht dat ik zojuist had uiteengezet. Hij erkende dat het een Goed Bericht was maar meent het te moeten verwerpen omdat het sinds Augustinus (vierde eeuw na Chr.) een dwaalleer genoemd wordt…

Het was Paulus die aan het einde van zijn leven (dus nog enkele eeuwen vóór Augustinus) zijn medewerker Timotheüs waarschuwde dat de tijd zou komen dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen (2Tim.4:3). Paulus die inmiddels zelf door iedereen in Asia was verlaten (2Tim.1:15), was uitgesproken pessimistisch over de ontwikkelingen in de christenheid na zijn heengaan. Massaal zou men afstand nemen van het onderwijs dat hij had gegeven. Wie in zijn voetsporen zou willen treden kon er op voorhand van uitgaan onacceptabel binnen de christenheid te zijn.

De heer van Rhee liet de Bijbel consequent dicht en kon slechts het kerkelijk instituut en namen van theologen opvoeren. Wat ben ik dankbaar veel betere criteria voor handen te hebben! Geen Augustinus maar Paulus, de geroepen apostel. Geen kerkgeschiedenis maar “de Schrift”. En op deze basis een Goed Bericht te mogen bekendmaken van een GOD die al het verlorene zoekt én vindt!

Beluister hier het ‘gesprek’ met Henk van Rhee.

Delen: