GoedBericht.nl logo
English Blog

de plaats van de aanstaande tempel

21-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

In de loop der jaren is op deze site diverse keren aandacht gegeven aan de plaats waar de tempel(s) van Jeruzalem hebben gestaan. Vorig jaar heeft Reitse Keizer daar onder de titel ‘de vergeten tempels‘ een boekje over open gedaan tijdens de GB-conferentie in Garderen. Hij betoogde dat de Haram al-Sharif, oftewel ‘de tempelberg’ in werkelijkheid de locatie is waar het Romeinse fort Antonia was gevestigd. En dat de tempel van Herodes (en eerder ook die van Salomo) daar ten zuiden van lag, bij de Gihon-bron. Deze bevindingen steunen vooral op het onderzoek van dr. E.L. Martin die dit in zijn ‘the Temples that Jerusalem forgot‘ met verve uiteen heeft gezet. Ook op YouTube is hierover veel informatie te vinden.

een tempel naast de Rotskoepel

Stel dat dit inzicht binnenkort mainstream wordt (wellicht aangevuld door nieuwe ontdekkingen), dan zal dit ongetwijfeld voor grote politieke en godsdienstige verrassingen zorgen. Want het zou betekenen dat het huidige islamitische heiligdom in het geheel geen obstakel vormt, voor een te bouwen Joodse tempel. Die tempel komt daar dan immers naast te staan. In een ‘vreedzame co-existentie’. Zou dat niet spectaculair zijn!?

de twee getuigen

We vinden voor dit scenario een meer dan interessante aanwijzing in Openbaring 11. Daar lezen we over “de twee getuigen” die in de stad “alwaar ook hun Heer werd gekruisigd” drie en half jaar zullen profeteren. Hun optreden doet direct denken aan Elia en Mozes omdat ze de autoriteit hebben om gedurende de tijd van hun profeteren de hemel te sluiten zodat het niet regent (Elia) en water in bloed te veranderen (Mozes). Voorafgaand aan hun optreden lezen we het volgende in Openbaring 11:1,2 (letterlijk vertaald):

1 En er werd mij een meetriet gegeven, lijkend op een staf, zeggende: kom overeind en meet de tempel van God en het altaar en degenen die daarin aanbidden. 2 En werp de hof, die buiten de tempel is, er buiten, die zou je niet meten, want deze werd gegeven aan de natiën, en zij zullen de heilige stad vertreden, twee en veertig maanden.

de tempel inclusief de voorhof

Johannes moet “de tempel van God en het altaar en degenen die daarin aanbidden” gaan meten. Het woord “tempel” (na’os) duidt op het eigenlijke tempelhuis, d.w.z. op de twee afdelingen van het heiligdom. Maar Johannes moest ook “het altaar en degenen die daarin aanbidden” meten. Met “het altaar” wordt hier gedoeld op de ruimte waarin het altaar staat (=de voorhof), anders zou de toevoeging “en degenen die daarin aanbidden” onbegrijpelijk zijn. Johannes moest dus het tempel-complex opmeten, inclusief de voorhof met daarin het altaar.

de hof buiten de tempel

Vers 2 voegt daar echter met nadruk aan toe wat hij niet zou meten: “de hof, die buiten de tempel is”. De meeste vertalingen spreken hier van “de voorhof”, maar dat is meer interpretatie dan vertaling. Het Griekse woord ‘aulé’ wordt elders vertaald met ‘stal’ (Joh.10:16), ‘schaapskooi’ (Joh.10:1), ‘paleis’ (Mat.26:3; Joh.18:15) maar gewoonlijk met ‘hof’ (Mat.27:69; Luc.11:21; enz.). Enkel in Openbaring 11:2 treffen we de vertaling ‘voorhof’. Het woord ‘aulé’ (waar ons woord ‘aula’ nog aan verwant is), duidt op een ‘omheinde ruimte’. Van origine is dat ook de betekenis van ons woord ’tuin’ en trouwens ook van het Engelse ’town’. De vertaling ‘hof’ voldoet in alle gevallen.

welke hof?

Maar op welke ‘hof’ doelt Openbaring 11:2? Niet zomaar een hof, maar “de hof”. Johannes doelt op de bekendste omheinde ruimte van de stad Jeruzalem. Daarbij wordt over “de hof” ook nog vermeld dat “het werd gegeven aan de natiën”. Het is niet slechts voor de natiën, maar van de natiën. Het gebied behoort niet aan Israël toe. Over welk terrein zou het hier anders gaan dan de Haram al-Sharif, waarop reeds dertien eeuwen twee islamitische heiligdommen zijn gevestigd? Zelfs nu, terwijl Jeruzalem al sinds 1967 in Joodse handen is, wordt deze omheinde ruimte beheerd door het naburige Jordanië. Maar is dit gebied niet tot op vandaag “de hof” van de stad? En maakt dat ook niet begrijpelijk dat Johannes dit terrein niet zou meetellen bij de meting van de tempel? Het kan daarom moeilijk anders, dan dat de nog te bouwen Joodse tempel, zich buiten de Haram al-Sharif zal bevinden (voor een impressie van de locatie, zie deze afbeelding).

het plein

Wanneer de twee getuigen aan het einde van de termijn van de twaalfhonderd zestig dagen worden gedood, dan lezen we (in 11:8):

En het lijk van hen [zal liggen] op het plein van de grote stad, die op geestelijke wijze wordt genoemd Sodom en Egypte, waar ook de Heer van hen werd gekruisigd.

Veel vertalingen spreken hier van “de straat” maar het woord ‘plateia’ heeft de betekenis van ‘plein’. Zowel het Duitse ‘platz’ als het Franse ‘place’ en het Spaanse ‘plaza’ zijn allemaal afgeleid van dit Griekse woord dat duidt op een brede ruimte, omgeven door gebouwen. Met andere woorden: een plein. Ik zie weinig reden om eraan te twijfelen dat de twee lijken op “het plein van de grote stad”, dezelfde locatie is, als die eerder “de hof” van de stad wordt genoemd. Het gaat om het zogenoemde ’tempelplein’ de omheinde ruimte waarop de Rotskoepel staat.

Delen: