English blog | Oude Artikelen

Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik

04-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?

Het is een retorische vraag die David hier stelt. Want hij wist dat zijn tranen door God werden geregistreerd. En als in een kruik zouden worden bewaard. De gedachte is dat tranen, en daarmee lijden en moeiten, niet door GOD worden vergeten. Het feit dat God ze bewáárt, bewijst dat ze kostbaar voor Hem zijn.

Niemand zoekt uit zichzelf lijden. Allemaal proberen we plezier te beleven, en pijn te vermijden. Dat is ons instinct. Zo zijn we gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat lijden een noodzakelijke functie vervult. In de Schrift is lijden de onontkoombare weg naar heerlijkheid. Dat is een universeel principe.

De heerlijkheid van de nieuwe schepping is ondenkbaar zonder het lijden van deze voorbijgaande schepping. Lijden vormt en kneedt ons. Lijden maakt bovenal ook liefde zichtbaar. Alleen wie eerst lijdt, zal ten volle de vreugde kunnen proeven. God bewaart tranen omdat ze waardevol zijn. Het lijden van de tegenwoordige tijd is geen weeffout maar Goddelijk ontwerp.

Delen: